【Saburau × Tozando】Gokujo Higo Koto Koshirae

In April and May of 2019, the SAMURAI EXPO known as『侍う -SABURAU-』was held in Italy. One of the exhibited items was a new Japanese sword designed by Taisha Ryu known as “Gokujo Higo Koto Koshirae” which was based on understanding original swords of the Sengoku Period and is now available to purchase.

<Specification>

Toshin:(Katana) 91.2 cm/(Wakizashi) 57 cm

Hamon:Ito Suguha

Hi:Ippon Hi Sekishitsu nagashi 

Habaki:Shounai gin Jidai shiage,

             Nuri (plating) mizo bubun Sekishitsu nagashi

Fuchikashira:Higo Fuchikashira

Menuki:Kuyo-mon

Tsuba:Namako Sukash

Tsukamaki:Kuro Uragawa Toumei Urushi gake 

Tsukazame:Oyatsubu ari Sekishitu nuri shiage

Sayanuri:Kanshitsu 

Koikuchi:Sekishitu nuri shiage 

Kurikata:Sekishitu nuri shiage 

Kaerizuno:Sekishitu nuri shiage 

Kojiri:Honhigo Funagat

Sageo:Shouken sei Kourai Sageo,

            Uragawari Ryu-moyou tsuki (iron & white) 

For enquiry, click here